Untitled Document

„So zameraním na vaše bábätko“

Jané je celosvetovo uznávaná značka, ktorá budí rešpekt v najvyspelejších krajinách sveta. Luxusné produkty firmy Jané sú určené pre výnimočných ľudí, ktorí nehľadajú kompromisy v komforte a bezpečnosti svojich detí.

Spoločnosť bola založená malou pracovnou dielňou v roku 1932 pánom Manuelom Jané. Prvý kočík Jané vyrobil pán Jané pre svoje vlastné bábätko. Pán Jané nečakal, že obdrží toľko kladných ohlasov a zanedlho ho ľudia sami začali žiadať o vyrobenie viacerých exemplárov. Od doby, kedy sa pán Jané začal plne venovať výskumu a vývoju stále viac a viac komfortných a bezpečných produktoch, stále si ponechal štandard kvality, z ktorého začínal. Dnes Jané distribuuje svoje produkty na všetkých kontinentoch sveta a rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje vývoj svetového trhu.

Produktové línie

Ako top produkty značky Jané možno označiť výrobu kočíkov. Ich kvalita a dizajn z nich robí lídrov trhu. Avšak Jané sa vždy obávalo o bezpečnosť detí, preto investuje značné prostriedky na dosiahnutie bezpečnejších autosedačiek, ako ponúkal súčasný trh. Autosedačky sú tiež oveľa prísnejšie testované, nad rámec spĺňajú všetky striktné homologizácie v rámci celej Európskej únie. Dizajn kočíkov a autosedačiek prispel k dosiahnutiu poďakovaní od rodičov, niekoľko ocenení špecializovaných časopisov a spotrebiteľských asociácií. Jané stále pokračuje vo výskume detských vaničiek, detských ohrádok a detských fľašiek. Pritom Jané stále razí rovnakú pozitívnu cestu, aká je pri kočíkoch a autosedačkách.

Filozofia

Dizajn a technológia Jané produktov bola vždy ruka v ruke. Jané je celosvetovo známa ako značka, ktorá je na špici vývoja a výskumu svojich produktov. Poďakovania špecializovaných magazínov získava ustavične na základe stále nových a nových čŕt a vylepšení.

Bezpečnosť

Jané má permanentný záujem o bezpečnosť detí a o vylepšovanie svojich produktov v tomto smere. To je dôvod, prečo Jané vynakladá najviac prostriedkov na vytvorenie extrémne bezpečných produktov. Náš štartovací bod je vždy tam, kde končia tie najnáročnejšie požiadavky smerníc.
My sme sa vždy obávali, že budúci rodičia nebudú prikladať až taký veľký význam faktoru bezpečnosti, ktoré v skutočnosti môže zachrániť deťom život.
Máme v rukách štatistiku zo 46-miliónového Španielska, že ročne zomrie 110 detí, ktoré majú menej ako 12 rokov. 75% z nich by sa mohlo zachrániť, keby používali naše bezpečnostné systémy. Jané spolupracuje v štúdiách bezpečnosti detí. Investuje mnoho prostriedkov a je jediný výrobca, ktorý má televízne reklamy, v ktorých ľudom vysvetľuje, prečo je tak potrebné použiť bezpečnú autosedačku, ktorá reprezentuje najväčšie úsilie pravdivej dôležitosti chránenia detí, keď sa pohybujú v dopravnej premávke.

Pohľad do histórie

ocenenia značky jané


Súčasnosť

ocenenia značky jané


Ocenenia špecializovaných časopisov a spotrebiteľských asociácií

ocenenia značky jané