Ohrádky pre deti

Ohrádky pre deti na oddychový čas a na hranie. Ohrádky sa dajú ľahko prenášať, deti sa v nich môžu bezpečne hrať a taktiež pomáhajú rodičom zabezpečiť bezpečnosť dieťaťa počas doby, ked' sa potrebuje rodič od dieťaťa na chvíľu vzdialiť.