Bezpečné lyžičky


Lyžičky pre malé deti by mali byť mäkké a rúčka by mala byť dobre tvarovaná. Ponúkame rôzne mäkké silikónové lyžičky aj pre najmenšie deti buď v sete, alebo jednotlivo.


Celý sortiment v tejto kategórii