Untitled Document

 

Kontakt

Fakturačná adresa

BABYLAND, spol. s r.o.
Pestovateľská 9
821 04 Bratislava

IČO: 35710721
DIČ: 2020241212
IČ DPH: SK2020241212

OR: Okresný súd Bratislava I, odd.Sro, vl.č. 14021/B

Záručná doba na poskytovaný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. V prípade, že je tovar ponúkaný v nižšej cene (v akcii) a vykazuje závadu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena a záručná doba sa na túto závadu nevzťahuje.

Reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa v oblasti reklamácie tovaru.

V prípade reklamácie tovaru, prosím, postupujte nasledovne:
Zákazník si môže uplatniť reklamáciu u predávajúceho a to bez zbytočného odkladu. K posúdeniu reklamácie je zákazník povinný zaslať chybný výrobok (po dohode len chybnú časť) na adresu predávajúce spolu s dokladom o kúpe (dodací list, faktúra), záručným listom a s popisom reklamácie. Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti:
- názov reklamovaného tovaru
- dátum kúpy
- dôvod reklamácie

Prevádzka

BABYLAND
Pestovateľská 9 (vchod zo Starej Ivanskej cesty 9)
Bratislava

www: https://www.babyland.sk
e-mail: babyland@babyland.sk

Tel.:
+ 421 905 404 494
+ 421 2 4329 3911
+ 421 2 4342 7646